U listopadu natječaji za korištenje OIE u turizmu, industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama i OPG-ovima!

Autor: LRA Belišće

Poštovani poduzetnici,

     FZOEU u listopadu 2020. godine planira otvaranje dva nova javna poziva za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u poslovanju.

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu kod kojeg su prihvatljivi korisnici fizičke osobe (građani) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Max. iznos potpore iznositi će 200.000 kuna po korisniku a svrha natječaja je korištenje OIE za proizvodnju el. energije.

Cilj natječaja jest pomoć turističkom  sektoru i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (iznajmljivačima)  da pokrenu energetsku učinkovitost i  odgovarajuće mjere uštede energije kao i smanjenju udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem (prebacivanjem na) obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru.

U listopadu 2020. godine, planirano je i otvaranje Javnog poziva za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPGovima. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 1.500.000,00 kuna a prihvatljivi korisnici kod ovog poziva bit će  trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Svrha natječaja je poticanje energetske učinkovitosti u proizvodnim procesima, te (su)proizvodnji toplinske i/ili rashladne i/ili električne energije.

Cilj natječaja jest pomoći privatnim društvima koja se bave proizvodnjom da preokrenu postojeću situaciju te povećaju učinkovito korištenje energije u proizvodnim djelatnostima, omogućujući proizvodnju jednake količine rezultata korištenjem manje količine energije.