Objava natječaja Umjetnost i kultura online

Autor: LRA Belišće
Objavljen je natječaj Umjetnost i kultura online koji je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 55 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina. 
Ciljane skupine Poziva: djeca i mladi do 25 godina
                                      osobe starije od 54 godine
Iznos bespovratnih sredstava: min 100.000,00 HRK
                                                    max 500.000,00 HRK
Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100%
 
Prihvatljivi prijavitelji: organizacija civilnog društva ( umjetnička organizacija, udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti)
Prihvatljivi partneri: organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga)
                                javna ustanova u kulturi
                               JLS
Planirano trajanje projekta je od 6 do 12 mjeseci.
Više o samom natječaju možete pronaći na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/umjetnost-i-kultura-online/