Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Autor: LRA Belišće

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je „Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća“ sa svim uvjetima sufinanciranja.

Sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna 2020. godine u 9:00 sati.

Državni poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. Zamjenu vanjske stolarije – stopa sufinanciranja 60 %, maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 60.000,00 kn
 2. Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, stolarije, krova iznad grijanog prostora, stropa, ukopanih dijelova i poda) – stopa sufinanciranja 60%, maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 60.000,00 kn
 3. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije – stopa sufinanciranja 60% (maksimalno dvije mjere, ali samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici),
  1. sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli) – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 21.750,00 kn
  2. sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu) – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 21.750,00 kn
  3. dizalice topline – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 29.250,00 kn
  4. fotonaponski pretvarači/paneli) – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 54.750,00 kn

Prijava se učitava u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda i mora sadržavati:

 1. Osnovne podatke o prijavi
 2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu ili Uvjerenje o prebivalištu
 3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće (Akt za građenje ili Akt za uporabu ili Akt za ozakonjenje ili Akt kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom
 4. Izjava prijavitelja (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda)
 5. Izjavu svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda)
 6. Posebni uvjeti ili prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju
 7. Dokaz vlasništva ili suvlasništva
 8. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 9. Detaljnu ponudu ili troškovnik izvođača radova za provedbu odabranih mjera
 10. Fotodokumentaciju postojećeg stanja
 11. Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (trošak se ne sufinancira od strane FZOEU)
 12. Tehnički list planiranih zahvata (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda)

U slučaju ugradnje fotonaponskog sustava potrebno je dostaviti i:

 1. Glavni projekt
 2. Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu
 3. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja
 4. Ukoliko se fotonaponski sustav postavlja na pomoćni objekt potrebno je i za taj objekt dostaviti zadnji važeći dokaz legalnosti i vlasništva.

Više o samom Pozivu, Izjave te popis energetskih certifikatora, možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Za detaljnije informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva možete se obratiti djelatnicima LRA Belišće d.o.o. na e-mail: info@lra-belisce.hr