Javni pozivi Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće
  1. J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

CILJ: ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna

Prihvatljivi prijavitelji: Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Prijavni obrazac zahtjeva i obrasci izjava mogu se preuzeti na internetskim stranicama Županije www.obz.hr. Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se na adresu:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo

putem Pisarnice, Županijska 4, 31000 Osijek

uz naznaku:

“Za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i

unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske

županije u 2020. godini”

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine.

Sve se informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 031/221-881.

  1. J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije

Cilj: – sprječavanje depopulacije i nepovoljnih demografskih promjena, – međusobno povezivanje ruralnih sredina, te povezanost ruralnih područja s manjim gradovima u okruženju radi postizanja sinergije resursa i razvojnih mogućnosti, – iskorištavanje mogućnosti i prednosti ruralnih sredina u ublažavanju posljedica klimatskih promjena, – digitalizacija ruralnih područja i – primjena novih znanstvenih dostignuća.

Prihvatljivi prijavitelji: Pravo prijave na natječaj imaju fizičke (samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave) i pravne osobe, državljani Republike Hrvatske, a lokacija provedbe Projekta treba obuhvaćati područje Osječko-baranjske županije.

Financijska sredstva: Sudionicima natječaja čiji Projekt ostvari najveći broj bodova dodjeljuje se 20 novčanih nagrada u

ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna kako slijedi:

– prva nagrada u iznosu od 30.000,00 kuna,

– druga nagrada u iznosu od 25.000,00 kuna,

– treća nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,

– četvrta nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna,

– šest nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna i

– deset nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna

Ovaj javni natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije: www.obz.hr.

Prijave na javni natječaj dostavljaju se poštom ili osobno putem pisarnice Županije na adresu: Osječko-baranjska županija Županijska 4, 31000 Osijek uz naznaku;

„Prijava na javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije”.

Javni natječaj otvoren je od 15. srpnja 2020. godine, a prijave se zaprimaju do 14. rujna 2020. godine.