Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor: LRA Belišće

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Program/fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020/Europski socijalni fond
Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), b) zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19)

Najniži/najviši iznos
potpore:

Od 500.000,00 kn do 3.000.000,00 kn.

Cilj/svrha natječaja: Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.
Specifični ciljevi Poziva: 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. 2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a. 3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Izvor i više informacija: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/