Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Autor: LRA Belišće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu u postojeće građevine u RH.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi,
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se projekt provodi,
 • sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu
  • Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
  • Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u
 • podnesu Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE
 • imaju prebivalište na području RH,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • ostvaruju pravo na subvencije sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • nisu poduzetnici u teškoćama,
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjava i druge uvjete Poziva i
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Fond će korisnicima dodjeljivati subvencije do 200.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove s uključenim PDV-om:

 1. nabava i ugradnja FNE:

– do 80% ali ne više od 196.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;

– do 60% ali ne više od 147.000,00 kn ako se projekt provodi na području na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka;

– do 40%, ali ne više od 98,000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

 1. Provođenje stručnog nadzora:

– do 80% ali ne više od 4.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;

– do 60% ali ne više od 3.000,00 kn ako se projekt provodi na području na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka;

– do 40%, ali ne više od 2.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Za detaljnije informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva možete se obratiti djelatnicima LRA Belišće d.o.o. na e-mail info@lra-belisce.hr i maja.medurecan@lra-belisce.hr ili telefonski na broj 031/291-153.