Javni poziv za financiranje programa i projekata osposobljavanja osoba s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije za tržište rada u 2020. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko- baranjska županija raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje programa i projekata udruga i poduzetničkih potpornih namijenjenih osobama s invaliditetom s ciljem poticanja i stvaranja boljih mogućnosti njihovog zapošljavanja te boljih uvjeta za njihovu ekonomsku neovisnost i samostalnost, a koji su usmjereni formalnim i neformalnim edukacijama sukladno njihovim mogućnostima.

Pravo na podnošenje prijava projekata imaju udruge i poduzetničke potporne institucije (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori):

–           koje su registrirane sa sjedištem na području Osječko-baranjske županije (u nastavku: Županija),

–           koje prijavljeni projekt planiraju provoditi za osobe s invaliditetom s područja Županije,

–           koje vode transparentno financijsko poslovanje,

–           koje uredno ispunjavaju obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državi i proračunu Županije.

Odabrani projekti financirat će se iz Proračuna Županije u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 16. listopada do 16. studenog 2020. godine.

Potrebni obrasci za prijavu projekta i izvještavanje o provedbi projekta  mogu se preuzeti na internetskim stranicama Županije: www.obz.hr