Nacrti natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja 20.10.2020. dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

1.) Natječaj za poljoprivrednike
Prihvatljivi korisnici : fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. godine.
Ostali uvjeti prihvatljvosti:
 Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine.
 Korisnici moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%,
odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući
30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
 Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom
proračunu Republike Hrvatske na dan 6. studenoga 2020. godine.
Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 30. listopada 2020. godine od 00:00 sati do 6. studenoga 2020. godine do 12:00 sati

2.) Natječaj za MSP-ove
Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda kao što su masline, grožđe, mlijeko, meso, voće, povrće, ljekovito bilje te pakiranje jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda.
Ostali uvjeti prihvatljvosti:
 Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019.
 Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
 Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 6. studenoga 2020. godine.
Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 29. listopada 2020. godine od 00:00 sati do 5. studenoga 2020. godine do 12:00 sati

VAŽNA NAPOMENA!

Sve zainteresirane potencijalne korisnike koji ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za neki od gore navedenih natječaja, a ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u, pozivamo da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: EKPRRiR) za mjeru M21 najkasnije do 26. listopada 2020.
Za više detalja o navedenoj mjeri i pomoć oko upisa u EKPRRiR možete se javiti na broj mobitela 099/5294547 ili mailom na maja.medurecan@lra-belisce.hr