JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA EnU I OIE U INDUSTRIJSKIM SUSTAVIMA, OBRTNIČKIM MANUFAKTURAMA TE OPG-OVIMA

Autor: LRA Belišće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA EnU I OIE U INDUSTRIJSKIM SUSTAVIMA, OBRTNIČKIM MANUFAKTURAMA TE OPG-OVIMA

Prihvatljivi korisnici:
 Trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora
 Fizičke osobe (obrtnici)
 Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Sredstva Fonda
Maximalni iznos subvencije je 1.500.000 kuna po prijavi za opravdane troškove.
Visina financiranja:
 Do 80% za projekte koji se provode na područjima posebne državne skrbi RH i na prvoj
skupini otoka
 Do 60% za projekte koji se provode na područjima druge skupine otoka i na brdsko –
planinskom području
 Do 40% za projekte koji se provode na svim ostalim područjima RH
Fond će raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihova iskorištenja ili do konca 2020. godine.

Na poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu.

Opravdani troškovi:
 Nabava i ugradnja mjera (projekata) energetske učinkovitosti (EnU)
 Nabava i ugradnja sustava korištenja obnovljivih izvora energije (OIE)
 Stručni nadzor radova

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati na www.fzoeu.hr u „e-Prijave“ od 01. prosinca 2020. a prijave se podnose istim putem od 14. prosinca 2020. u 9:00h.

Za dodatne informacije javite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća na e-mail maja.medurecan@lra-belisce.hr ili na broj mobitela 099/5294547