Objavljeni natječaji za sufinanciranje informiranja i promidžbe vina!

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru “Informiranje u državama članicama i mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog
programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023″.

Prihvatljivi korisnici mjere Promidžba i Informiranje su: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

Javno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore u mjeri Informiranje.

Udio potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu za mjeru promidžba iznosi 250.000 EUR, a za mjeru Informiranje 100.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 5. veljače 2021. godine.

Za detaljnije informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva možete se obratiti djelatnicima LRA Belišće d.o.o. na email info@lrabelisce.hr i maja.medurecan@lra-belisce.hr ili telefonski na broj 031/291-153.