OBŽ raspisala Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje

Autor: LRA Belišće

OBŽ je raspisala Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: obvezno osiguranje s osnove poljoprivrede, a koji se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za travanj i svibanj 2020. godine.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima su prihodi od obavljanja djelatnosti poljoprivrede kao osnovnog zanimanja u travnju i svibnju 2020. godine za 20% i više smanjeni u odnosu na prihode od navedene djelatnosti u travnju i svibnju 2019. godine.

INTENZITET POTPORE iznosi do 60% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.500,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Korisnici potpore su fizičke osobe koje na području Osječko-baranjske županije imaju prebivalište, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, osigurani su po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede kao osnovnog zanimanja i nisu obveznici poreza na dohodak.

Javni poziv je otvoren od 7. prosinca 2020. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2020. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na telefon 031/221-589.

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva javite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada  Belišća na e-mail maja.medurecan@lra-belisce.hr ili na broj mobitela 099/5294547.