Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Autor: LRA Belišće

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Pozivu su:

  • Neprofitne organizacije
  • Organizacije civilnog društva

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 30.6.2021. godine.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na stranicama strukturnifondovi.hr

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite  se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada  Belišća na e-mail info@lra-belisce.hr.