APPRRR objavila natječaj za TO 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK

SVRHA NATJEČAJA: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO-250.000 EUR SO
  2. Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša  visina javne potpore po projektu iznosi 150.000,00 EUR.

INTENZITET JAVNE POTPORE:

Do 50 %

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća na e-mail maja.medurecan@lra-belisce.hr ili na broj mobitela 099/5294547.