Poziv za sudjelovanje na sajmu – Energy Decentral – 9-12.02.2021.

Autor: LRA Belišće

U sklopu projekta „ CBC Clusters“, financiranog sredstvima Interreg IPA CBC Croatia-Serbia 2014-2020, a na kojemu je jedan od partnera Lokalna razvojna agencija Grada Belišća, poduzetnicima se nudi mogućnost besplatnog sudjelovanja na međunarodnom sajmu EnergyDecentral. Riječ je o sajmu koji stručnjacima i investitorima nudi sveobuhvatan pregled tehnološkog razvoja, proizvoda i usluga iz područja bioenergetike, biomase, obnovljivih izvora energije i tehnologija decentralizirane opskrbe energijom.

Zbog izazova koje je pandemija COVID-19 postavila pred posjetitelje i izlagače u organizacijskom i sigurnosnom smislu, organizator sajma se  (koji se inače održava u Hannoveru, Njemačka) odlučio organizirati u digitalnom formatu i to koristeći EnergyDecentral digitalnu platformu (više informacija o platformi možete naći na sljedećem linku ).

Sudionici sajma mogu biti osobe u upravljačkim strukturama klastera i potencijalni članovi klastera.

Listu zainteresiranih sudionika molimo Vas da nam pošaljete na e-mail: info@lra-belisce.hr najkasnije do petka 29. siječnja 2021. godine do 10.00 sati.