APPRRR objavila novu potporu za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Autor: LRA Belišće

5. veljače 2021. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Korisnici se  mogu prijaviti za sljedeće mjere potpore:

Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele

Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača

Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka

Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina

Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika.
  • Za Mjeru 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele i Mjeru 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete: upis u Registar farmi i upis grla u JRDŽ
  • Za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete: upis u Registar farmi, u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. ima upisano najmanje 6 krmača, imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine
  • Za Mjeru 4. Potpora proizvođačima jabuka, Mjeru 5. Potpora proizvođačima mandarina i Mjeru 6. Potpora proizvođačima krumpira, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete: podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini, stavili su na tržište:
  • za mjeru 4.: u referentnom razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine-najmanje 15 tona/ha jabuke
  • za mjeru 5.: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine-najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine
  • za mjeru 6.: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine- najmanje 40 tona/2 ha krumpira

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine.

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća na e-mail info@lra-belisce.hr