Osječko-baranjska županija objavila je javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini!

Autor: LRA Belišće

NAMJENA POTPORE: ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

–           ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,

–           kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,

–           uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

–           stručno osposobljavanje i obrazovanje,

–           marketinške aktivnosti.

VISINA I INTENZITET POTPORE:

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i turizmu.

Uvjeti za podnošenje prijave, informacije o potrebnoj dokumentaciji kao i obrazac za prijavu dostupni su na internetskim stranicama Županije www.obz.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a info@lra-belisce.hr