IZMJENE 11. NATJEČAJA ZA MJERU 4.1.1 »RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« – PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 16. rujna 2021. godine objavila je 2. IZMJENU natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Izmjena se odnosi na rok za podnošenje Zahtjeva za potporu koji je produžen na 29. listopada 2021. godine do 12:00 sati.