HAMAG BICRO PONOVNO AKTIVAN

Autor: LRA Belišće

HAMG BICRO  je 21. 9. 2021. godine u 8:00 h ponovno otvorio proces zaprimanja novih zahtjeva za program Mali zajam za ruralni razvoj sa povećanim maksimalnim iznosom do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos: Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR

Kamatna stopa: 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate: Do 10 godina, uključujući poček

Instrumenti osiguranja:  Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora: De minimis, javna potpora

Namjena – osnovna sredstva

                  – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma