JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

Autor: LRA Belišće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša.

Sufinanciraju se projekti u području:

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata i
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama
 • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom  projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je  80.000,00 kn.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 30. studeni 2021. godine.

Raspoloživa sredstava Fonda po ovom Natječaju iznose 2.200.000,00 kn.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, speleologije, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelje financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Za detaljnije informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva možete se obratiti djelatnicima LRA Belišće d.o.o. putem e-maila info@lra-belisce.hr .