Poziv mladim nezaposlenim osobama za sudjelovanje u programima besplatnog osposobljavanja

Autor: LRA Belišće

Udruga Duga iz Donjeg Miholjca poziva nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina, ukoliko se već ne obrazuju i ne osposobljavaju te  da nisu prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje u periodu od prethodna 4 mjeseca od početka osposobljavanja na besplatno osposobljavanje za verificirane programe:

  1. Program ubrzanih stjecanja kvalifikacija za zanimanje profesionalni vozač za prijevoz tereta = 140 nastavnih sati + vozački ispit C kategorije (*isključivo je namijenjen osobama od navršene 21 godine starosti) – sveukupno trajanje je predviđeno oko 5 mjeseci obrazovanja i vožnje,

    2. Program za Voditelja OPG-a = 155 nastavnih sati (Naučite kako planirati te samostalno voditi poslovanje i knjigovodstvo u skladu sa zakonskim odredbama) ili

    3. Program učenja stranog jezika (Planirani su moduli njemačkog ili engleskog jezika ovisno o interesu prema pristiglim prijavama)

Osposobljavanje se provodi u sklopu projekta  IMIS – Integracija “NEET” mladih izvan sustava  kojem je cilj osiguravanje pristupa neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnaživanje mladih osoba za aktivno sudjelovanje na tržištu rada provedbom aktivnosti obrazovanja i mentorstva.

Projekt se financira EU sredstvima iz Inicijative za zapošljavanje mladih u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Europskog socijalnog fonda u okviru otvorenog Poziva za dodjelu EU bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Više informacija o programima saznajte na službenoj internet stranici udruge Duga http://www.duga.hr/