Poziv na edukacija za 3D modeliranje – CBC Clusters

Autor: LRA Belišće

Podzetnički inkubator BIOS d.o.o. u sklopu projekta Enabling Development of Sustainable Cross- Border Clusters- CBC Clusters, financiran sredstvima Interreg IPA  Cross- border cooperation Programme Croatia- Serbia 2014-2020, provodi besplatnu edukaciju pod nazivom Edukacija za 3D  modeliranje koja će se odvijati u dvije grupe sukladno epidemiološkim mjerama. 

Termini za edukacije su:

– 11.10.2021., ponedjeljak, od 10 h- prva grupa

– 12.10.2021., utorak, od 13 h – druga grupa

Obje edukacije biti će u prostorijama Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o., zgrada A (narančasta zgrada) u konferencijskoj dvorani. 

Edukacija obuhvaća uvod u programski paket, upoznavanje sa sučeljem, kreiranje modela kroz osnovne korake i najčešće korištene funkcije, pregled ostalih mogućnosti i alata, izvoz kreiranog modela u formatu spremnom za 3D printanje. 

Svoje sudjelovanje potrebno je prijaviti do petka 08.10.2021. godine na mail: tatjana.cepo@inkubator.hr