Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«
– provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. listopada 2021. godine natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

  • samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  • obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  • trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina javne potpore: Fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija na https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-2/

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr