Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je treći javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu.

Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma i sporta za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 kroz nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja poduzetnicima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su  upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu (NN 68/07, 88/10, 30/14, I 52/14).

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje zaključno s datumom 29. listopada 2021. godine do 15,00 sati.

Prijave se podnose online putem mrežne stranice Ministarstva: https://mint.gov.hr/javni-pozivi- 11414/11414.

Cjeloviti tekst  Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.gov.hr).