Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora mladim  poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije u  2021. godini.

Potpora  mladom  poljoprivredniku  odobrava  se  za  prihvatljive  troškove  koji  rezultiraju povećanjem  proizvodnog  kapaciteta  kroz  povećanje  standardnog  ekonomskog  rezultata  i/ili modernizacijom  proizvodnog  procesa.

Prihvatljivi  troškovi  su:  troškovi  podizanja  novih  nasada  i/ili  restrukturiranje  postojećih  nasada, kao  i  kupnja  učinkovitih  sustava  navodnjavanja  za  voćarsku  proizvodnju,  kupnja  sadnog  materijala, kupnja  i  opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora  i  objekata, kao i  troškovi  kupnje  klimatski  pametne  i održive  infrastrukture  vezane  uz  plasteničku/stakleničku  proizvodnju  povrća,  te  troškovi  opremanja ostalih  gospodarskih  objekata  u  sklopu  poljoprivrednog  gospodarstva  u  svrhu  obavljanja  poljoprivredne proizvodnje  iz  Dodatka  I.  Ugovora  o  funkcioniranju  EU,  a  koji  su  nastali  nakon  1.  siječnja  2021.  godine

Intenzitet  potpore  iznosi  do  70%  prihvatljivih  troškova,  a  najviše  do  40.000,00  kuna  godišnje. Ukoliko  je  korisnik  potpore  upisan  u  Upisnik  subjekata  u  ekološkoj  poljoprivredi  ili  je  u  prijelaznom razdoblju  prelaska  na  ekološku  proizvodnju,  intenzitet  potpore  se  povećava  za  10%,  a  najviše  do 50.000,00  kuna godišnje.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  djelatnosti  poljoprivrede  na  poljoprivrednom gospodarstvu,  upisan  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava  ili  u  Upisnik  poljoprivrednika kao  samoopskrbno  poljoprivredno  gospodarstvo  ili  obrt  registriran  za  obavljanje  poljoprivredne djelatnosti  i  nije  stariji  od 40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva,  koji  je obrazovan  ili  osposobljen  za zanimanje  u  poljoprivredi  i  po  prvi  put  osniva  poljoprivredno  gospodarstvo  kao  nositelj  ili  je  osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag  pet  godina do  dana podnošenja zahtjeva za potporu. 

Primarna  poljoprivredna  djelatnosti  iz  prethodnog  stavaka  je  proizvodnja  primarnih poljoprivrednih  proizvoda  na  poljoprivrednom  zemljištu  ili  proizvodnja  proizvoda  u  stočarstvu navedenih  u  Prilogu  I.  Ugovora  bez  primjene  dodatnih  postupaka  kojima  bi  se  promijenila  priroda  tih proizvoda.

Korisnik  potpore  ne  smije  biti  postavljen  kao  nositelj  poljoprivrednog  gospodarstva  kraće  od jedne  niti  duže od pet  godine prije  podnošenja zahtjeva  za potporu.  

Poljoprivredno  gospodarstvo  za  koje  korisnik  traži  potporu  u  trenutku  podnošenja  zahtjeva  za potporu  pripada  ekonomskoj  veličini  iskazanoj  u  standardnom  ekonomskom  rezultatu  poljoprivrednog gospodarstva od 1.000  do 15.000 eura.

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  ulaganje  mora biti  na  području Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr