Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za  dodjelu  potpora oštećenicima u slučaju prirodnih  nepogoda  na području Osječko-baranjske županije  u  2021. godini.

Potpora  se  odobrava  poljoprivredniku  u  slučaju  štete  od  prirodne  nepogode  kada  za  nastalu štetu  nije  proglašena  prirodna  nepogoda  sukladno  propisima  koji  uređuju  navedeno  područje  i  nije zaključena  polica  osiguranja,  a  šteta  je  nastala  na  objektima  u  kojima  se  odvija  poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj  mehanizaciji  i  opremi  koja  je nastala nakon 1. siječnja  2021. godine.

Pojam  prirodne    nepogode  utvrđuje  se  sukladno  propisima  kojima  se  uređuje  zaštita  od prirodnih nepogoda.

Intenzitet  potpore  iznosi  do  50%  od  ukupno  utvrđene  štete  prema  dokumentaciji  nadležnih tijela, a  najviše do 10.000,00 kuna godišnje.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  poljoprivrednu  djelatnost  na  poljoprivrednom gospodarstvu,  upisan  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava  ili  u  Upisnik poljoprivrednika kao obrt  ili  trgovačko društvo registriran za obavljanje poljoprivredne  djelatnosti.

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  poljoprivredna proizvodnja  se  mora odvijati  na području Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr