Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv  za dodjelu  potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih  proizvoda na području Osječko-baranjske županije  u  2021.  godini.

Potpora  se  odobrava  se  za  prihvatljive  troškove  koji  će  rezultirati  povećanjem,  modernizacijom i  unaprjeđenjem  prerade  poljoprivrednih  proizvoda  na  poljoprivrednom  gospodarstvu  koje  se  bavi primarnom  poljoprivrednom  proizvodnjom.

Prihvatljivi  troškovi  su  troškovi  nabave  strojeva  i  opreme  za  pakiranje,  sušenje  i  preradu poljoprivrednih  proizvoda  u  sklopu  poljoprivrednog  gospodarstva,  a  u  svrhu  prerade  poljoprivredne proizvodnje iz  Dodatka  I.  Ugovora  o  funkcioniranju Europske  Unije,  a  koji  su  nastali  nakon  1. siječnja 2021. godine.

 Najmanji  iznos  pojedinačno  izvršenog  ulaganja  za  koji  se  može  ostvariti  potpora  je  2.000,00 kuna.

Intenzitet  potpore  je  do  50%  prihvatljivih  troškova,  a  najviše  do  30.000,00  kuna  godišnje,  a ukoliko  korisnik  potpore  nije  stariji  od  40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva,  kao  i  kada  sudjeluju  u projektu  Županije  “Školski  obrok  za  sve”  intenzitet  potpore  iznosi  do  70%,  a  najviše  do  40.000,00  kuna godišnje.

Ukoliko  je  korisnik  upisan  u  Upisnik  subjekata  u  ekološkoj  poljoprivredi  intenzitet  potpore iznosi  do  80%, a najviše  do  50.000,00 kuna godišnje.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  poljoprivrednu  djelatnost  na  poljoprivrednom gospodarstvu  i  upisan  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava,  odnosno  u  Upisnik poljoprivrednika  kao  obrt,  zadruga  ili  trgovačko  društvo  registrirani  su  za  poljoprivrednu  djelatnost    i posjeduje  registriran,  odnosno  odobren  objekt  u  poslovanju  s  hranom,  kao  i  odgovarajuća  stručna  znanja i  vještine.

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  proizvodnja  se mora odvijati  na području  Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr