Javni poziv za dodjelu potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora  za kupovinu  uzgojno valjanih  grla  u  stočarstvu na području Osječko-baranjske županije  u  2021. godini.

Potpora  se  odobrava  poljoprivredniku  za  troškove  kupovine  uzgojno  valjanih  grla  u  stočarskoj proizvodnji.  Prihvatljivi  su  troškovi  kupovine  uzgojno  valjanih  grla  u  govedarskoj,  svinjogojskoj, ovčarskoj  i  kozarskoj  proizvodnji,  a  koji  su  nastali  nakon  1.  siječnja  2021.  godine.  Uzgojno  valjane junice  za  proizvodnju  mlijeka  moraju  biti  steone  5  i  više  mjeseci,  te  moraju  biti  upisane  u  Jedinstveni registar  domaćih  životinja,  odnosno  u  druge  propisom  utvrđene  registre  kojim  se  potvrđuje  da  su uzgojno  valjane.  Korisnik  potpore  obvezan  je  držati  grla  za  koje  je  ostvario  potporu  minimalno  3 godine od dana ostvarivanja potpore,  osim  u slučaju više  sile.

Kupovina  uzgojno valjanih  junica  za proizvodnju u sustavu krava  –  tele nije prihvatljiv  trošak.

Intenzitet  potpore  je  do 30%  prihvatljivih troškova i  može iznositi:

  • u  govedarskoj  proizvodnji  do  000,00  kuna  po  grlu,  a  najviše  ukupno  po  korisniku  do 20.000,00 kuna godišnje,
  • u svinjogojskoj  proizvodnji  do 600,00 kuna za  ženska  grla i  do 1.500,00 kuna za muško  grlo, a najviše  ukupno po korisniku do 10.000,00 kuna godišnje,
  • u ovčarskoj  i  kozarskoj  proizvodnji  do  300,00  kuna  za  ženska  grla  i  do  800,00  kuna  za  muška grla, a  najviše  ukupno po korisniku do 5.000,00 kuna  godišnje.

Ukoliko korisnik  potpore  nije  stariji  od  40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva,  intenzitet potpore  je  do  40%  prihvatljivih  troškova,  a  najviše  ukupno  po  korisniku  u  govedarskoj  proizvodnji  do 30.000,00  kuna  godišnje,  u  svinjogojskoj  proizvodnji  do  15.000,00  kuna  godišnje,  te  u  ovčarskoj  i kozarskoj  proizvodnji  do  8.000,00 kuna godišnje.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  djelatnost  poljoprivrede  na  poljoprivrednom gospodarstvu  i  upisan  je  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava,  odnosno  u  Upisnik poljoprivrednika  kao  samoopskrbno  poljoprivredno  gospodarstvo,  obrt,  zadruga,  udruga  ili  trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost.  

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  proizvodnja  se mora odvijati  na području  Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr