Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora za promotivne  mjere  u korist poljoprivredne  proizvodnje  na području Osječko-baranjske županije  u  2021. godini.

Potpora  za  promotivne  mjere  u  korist  poljoprivredne  proizvodnje  je  potpora  za  promicanje poljoprivredne  proizvodnje  i  dodjeljuje  se  za  organizaciju  i  sudjelovanje  na  manifestacijama  koje  su vezane  uz  poljoprivredne  proizvode,  posebno  autohtone  proizvode  i  odnosi  se  na  organizaciju  ili sudjelovanje na  sajmovima  i  drugim  srodnim  manifestacijama.

Prihvatljivi  troškovi  su:  troškovi  najma  i  zakupa  prostora,  kotizacije,  uvrštenja  u  sajamski katalog  i  izrada  promidžbenih  materijala,  a  sve  vezano  uz  organizaciju  i  sudjelovanje  na manifestacijama,  a koji  su  nastali  nakon 1. siječnja 2021. godine.

Intenzitet  potpore  je do 80%  prihvatljivih troškova, a  najviše  do 10.000,00 kuna  godišnje. Potpora se ne  dodjeljuje za troškove PDV-a i  drugih poreza, carina i  drugih srodnih troškova.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  djelatnost  poljoprivrede  na  poljoprivrednom gospodarstvu  upisan  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava,  odnosno  upisan  u  Upisnik poljoprivrednika  kao  samoopskrbno  poljoprivredno  gospodarstvo,  obrt,  zadruga,  udruga  odnosno trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu  djelatnost.

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  proizvodnja  se mora odvijati  na području  Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr