Javni poziv za dodjelu potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije  

Potpora  se  odobrava  poljoprivredniku  za  troškove  prvog  osnivanja  obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva.  Prihvatljivi  troškovi  su  troškovi  obveznog  osiguranja  s  osnova poljoprivrede,  a  koji  se  odnose  na  troškove  doprinosa  za  mirovinsko  i  zdravstvenog  osiguranja  za godinu  koja  prethodi  godini  kada  se  podnosi  zahtjev  i  odnose  se  na  nositelja  obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva,  kao  i  na  člana  obiteljskog  poljoprivrednog  gospodarstva  koje  je  prvi put  osnovano.

Intenzitet  potpore  do  60%  od  iznosa  prihvatljivih  troškova,  a  najviše  do  5.000,00  kuna godišnje.  Ukoliko  korisnik  potpore  nije  stariji  od  40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva,  intenzitet potpore uvećava se  za 20%,  a najviše do 6.000,00  kuna godišnje.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  poljoprivrednu  djelatnost  kao  osnovnu djelatnost  na  poljoprivrednom  gospodarstvu  i  upisan  je  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava  kao  nositelj  obiteljskog  poljoprivrednog  gospodarstva.  Potporu  može  ostvariti  i  član obiteljskog  poljoprivrednog  gospodarstva  za  plaćene  troškove  obveznog  osiguranja  s  osnova poljoprivrede.

Korisnik  potporu  ostvaruje  dvije  godine  od  dana  upisa  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava  kao  nositelj  obiteljskog  poljoprivrednog  gospodarstva,  odnosno  upisa  člana  obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva. 

Korisnik  potpore mora  imati  prebivalište na području Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr