Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora  za sudjelovanje  u  programima   kvalitete  i stvaranja robne  marke  poljoprivrednih  proizvoda   na području Osječko-baranjske županije  u  2021. godini.

Potpora  se  dodjeljuje  za  sudjelovanje  u  programima  kvalitete  i  stvaranja  robne  marke pojedinog  poljoprivrednog  ili  prehrambenog  proizvoda proizvedenog  na području  Županije.

Prihvatljivi  troškovi  su:  troškovi  istraživanja  tržišta,  troškovi  provođenja  analize  i  utvrđivanja postojeće  razine  kvalitete  poljoprivrednih  proizvoda,  troškovi  definiranja  i  izrade  marketinških  oznaka robne  marke  za  poljoprivredne  proizvode,  troškovi  izrade  specifikacije  proizvoda  i  njezinih  sastavnih dijelova,  troškovi  akreditacije  proizvoda  za  dodjelu  oznake  robne  marke  (troškovi  kontrole proizvodnog  procesa)  i  troškovi  izrade  web stranica, a  koji  su nastali  od 1.  siječnja  2021. godine.

Intenzitet  potpore  iznosi  do  60%  prihvatljivih  troškova,  a  najviše  do  20.000,00  kuna  godišnje, a  ukoliko  korisnik  potpore  nije  stariji  od  40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva  intenzitet  potpore  se povećava za 20%, a najviše  do 30.000,00 kuna godišnje.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  poljoprivrednu  djelatnost  na  poljoprivrednom gospodarstvu  i  upisan  je  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava,  odnosno  u  Upisnik poljoprivrednika kao obrt, zadruga ili   trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  se  proizvodnja i/ili  prerada mora obavljati  na području Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr