Javni poziv za dodjelu potpora za troškove usluge klanja stoke s područja Osječko-baranjske županije u registriranim objektima u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv  za dodjelu  potpora  za  troškove  usluge klanja stoke  s  područja  Osječko-baranjske županije  u  registriranim  objektima u  2021. godini.

Potpora  se  odobrava  poljoprivredniku  za  trošak  usluge  klanja  domaćih  životinja  u  registriranim objektima.  Prihvatljiv  trošak  je  trošak  usluge  klanja  svinja,  goveda,  ovaca  i  koza  svih  kategorija  u registriranim  klaonicama, a  koji  su nastali  nakon 1.  siječnja  2021.  godine.

Intenzitet  potpore  je:

– do 80%  troška usluge klanja svinja  svih kategorija,  a najviše  do 5.000,00 kuna  godišnje, – – do 70 %  troška usluge  klanja goveda  svih kategorija, a  najviše  do 10.000,00 kuna  godišnje,

– do 80%  troška usluge klanja ovaca i  koza svih kategorija, a  najviše do 3.000,00 kuna godišnje.

Ukoliko  korisnik  potpore  nije  stariji  od    40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva,  najviši  iznos potpore povećava se za 20%.

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  djelatnost  poljoprivrede  na  poljoprivrednom gospodarstvu  i  upisan  je  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava,  odnosno  upisan  u  Upisnik poljoprivrednika  kao  samoopskrbno  poljoprivredno  gospodarstvo,  obrt,  zadruga,  udruga  ili  trgovačko društvo  registrirano  za  poljoprivrednu  djelatnost. Korisnik  potpore je  posjednik  domaćih  životinja  koje moraju  biti  upisane  u  Jedinstveni  registar  domaćih životinja.

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  proizvodnja  se mora odvijati  na području  Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr