Javni poziv za dodjelu potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora  za uzgoj i držanje uzgojno valjanih  junica  mliječne  pasmine na području Osječko-baranjske županije u  2021. godini.

Potpora  se  odobrava  za  troškove  uzgoja  i  držanja  uzgojno  valjanih  junica  mliječne  pasmine  iz vlastitog  uzgoja  u  jediničnom  iznosu  po  grlu.  Uzgojno  valjane  junice  moraju  biti  steone  5  i  više  mjeseci, te  moraju  biti  upisane  u  Jedinstveni  registar  domaćih  životinja  koji  vodi  Hrvatska  agencija  za poljoprivredu  i  hranu.  Korisnik  potpore  obvezan  je  držati  životinje  za  koje  je  ostvario  potporu minimalno  3  godine  od  dana  ostvarivanja  potpore,  osim  u  slučaju  više  sile  (bolest,  uginuće,  prirodna nepogoda i  slično). 

 Potpora  za  uzgoj  i  držanje  uzgojno  valjanih  junica  odobrava  se  u  iznosu  do  2.000,00  kuna  po grlu,  a  ukoliko  korisnik  potpore  nije  stariji  od  40  godina  u  godini  podnošenja  zahtjeva  potpora  se uvećava za 30%. Korisnik  najviše  može godišnje  ostvariti  potporu  za 10  junica.  

Korisnik  potpore  je  poljoprivrednik  koji  obavlja  poljoprivrednu  djelatnost  na  poljoprivrednom gospodarstvu  i  upisan  je  u  Upisnik  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava,  odnosno  u  Upisnik poljoprivrednika  kao  samoopskrbno  poljoprivredno  gospodarstvo  ili  obrt  registriran  za  obavljanje poljoprivredne  djelatnosti.

 Korisnik  potpore  je  posjednik  uzgojno  valjanih  junica  koje  moraju  biti  upisane  u  Jedinstveni registar  domaćih životinja.

Korisnik  potpore  mora  imati  sjedište  ili  prebivalište  na  području  Županije  i/ili  proizvodnja  se mora odvijati  na području  Županije.

Više o Javnom pozivu  potražite na WEB stranici OBŽ http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr