Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće

Predmet  ovog  Natječaja  je  podnošenje  prijava  za  dodjelu  nagrada  za  najbolje  poduzetničke ideje  na  području  Osječko-baranjske  županije  u  2021.  godini.

Poduzetnička  ideja  označava  zamisao  o  ponudi  konkretnih  proizvoda  ili  usluga  u  skladu  s potrebama  kupca,  radi  stvaranja  dobiti.

Za  najbolje  poduzetničke  ideje  dodijelit  će  se  13  novčanih  nagrada  i  to:

– prva  nagrada  u  iznosu  od  15.000,00  kuna,

– druga  nagrada  u  iznosu  od  12.000,00  kuna,

– treća  nagrada  u  iznosu  od  8.000,00  kuna  i

– deset  nagrada  u  iznosu  od  4.000,00  kuna.  

Pravo  prijave  na  natječaj  imaju:

– fizičke  osobe,  državljani  Republike  Hrvatske,  s  prebivalištem  na  području  Osječko – baranjske  županije  i

– poduzetnici  početnici,  tj.  obrti,  trgovačka  društva  i  zadruge  koji  nisu  registrirani  duže od  godine  dana  na  dan  objave  natječaja,  a  imaju  sjedište  na  području  Osječko-baranjske županije.

Prijave  se  po  raspisanom  Natječaju  mogu  podnositi  najkasnije  do  29.  studenoga  2021.  godine. Obrasci  prijave  za  Natječaj  i  upute  za  izradu  plana  razrade  poduzetničke  ideje  nalaze  se  na internetskim  stranicama  Županije  www.obz.hr