Online konferenciji „Kako (bolje) pripremiti projekte javnog sektora za financiranje“

Autor: LRA Belišće

HBOR organizira online konferenciji „Kako (bolje) pripremiti projekte javnog sektora za financiranje“ koja će se održati u petak 12. studenoga 2021. od 11 do 13:30 sati.

Cilj konferencije je dati odgovore na pitanja za koju namjenu će  JLP(R)S-ovi moći koristiti sredstva Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i financijskog okvira (NPOO) za 2021. – 2027. te na koji način strukturirati financijski održive projekte. Tijekom konferencije će također biti predstavljene mogućnosti Projekta tehničke pomoći javnom sektoru koji se financira iz Darovnice ElB-a, a provodi ga HBOR u suradnji s Europskim savjetodavnim centrom za ulaganja (European Investment Advisory Hub – EIAH).

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no pristup će biti omogućen isključivo uz prethodnu registraciju na ovoj poveznici, a na e-mail koji naznačite u prijavi bit će Vam poslana informacija o načinu uključivanja. Na istoj poveznici možete vidjeti i program konferencije.

Molimo da se registrirate do 10. studenoga 2021.

Kontakt za dodatne informacije putem e-maila na krihtar@hbor.hr ili telefonom na broj 01 45 91 731.