LAG Karašica objavila je četvrti LAG-natječaj za Mjeru/tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Autor: LRA Belišće

LAG Karašica dana 23. studenoga 2021. godine objavila je  četvrti LAG-natječaj za Mjeru/tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1.10.2021. godine .
 • Gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
 3. obrt
 4. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 5. zadruga

Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti)ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu. PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u natječaju iznosi 1.699.177,50 HRK

Visina potpore po pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 EURA, odnosno 113.278,50 kuna.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom

poštom od 8. prosinca 2021., a najkasnije do 17. siječnja 2022. godine na adresu LAG-a