NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 8.6.2 »MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA«

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 30. prosinca 2021. godine natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Svrha je natječaja povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici: obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća registrirani za djelatnost prerade drva sukladno NKD(2007): područje C, odjeljak 16

Prihvatljivi troškovi:

  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  • kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.)
  • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva
  • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)
  • Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova)
  • Nematerijalna ulaganja

Visina potpore: 10.000,00 – 1.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore: do 50%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 15.2.2022. u 12:00 – 5.5.2022. u 12:00