Nove mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Autor: LRA Belišće

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je nove mjere koje se dijele u više skupina:

Potpora za samozapošljavanje

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije: do 120.000 kn

Više na: bit.ly/samozapošljavanje-2022

 

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije: do 150.000 kn

Više na: bit.ly/samozaposljavanje-zelenodigitalno

 

Biram Hrvatsku – povratak u RH

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar RH

Ciljane skupine:

  1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.1
  2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta2 na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije:

  1. za osobe iz 1. ciljane skupine – 50.000 kn 
  2. za osobe iz 2. ciljane skupine – 25.000,00 kn

Više na:  bit.ly/biramhrvatsku-unutarRH

               bit.ly/biramhrvatsku-povratakRH

 

Proširenje poslovanja

Može se dodijeliti poslovnom subjektu ako planira proširenje postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle, te ako je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Trajanje mjere: 12 mjeseci

Visina subvencije: do 100.000 kn

Više na: bit.ly/prosirenje2022

Više informacija saznajte na priloženim poveznicama i službenim stranicama HZZ-a!