Otvoren EU fond za MSP za pokrivanje troškova patenata

Autor: LRA Belišće

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je 10. siječnja početak rada novog fonda za pomoć malim i srednjim poduzećima da podmire svoje troškove vezane za zaštitu prava intelektualnog vlasništva (IP).

Fond je usmjerena na pokrivanje različitih naknada vezanih za patente, žigove i dizajn kroz dotacije u obliku vaučera od 1.500€, odnosno 750€.

Vrste potpora:

  • Nadoknada 90% naknada koje naplaćuju države članice za usluge u okviru Preliminarne dijagnostike IP-a (IP skeniranje), koja daje opću procjenu potreba za intelektualnim vlasništvom MSP-a podnositelja zahtjeva, uzimajući u obzir inovativni potencijal njegove nematerijalne imovine;
  • Povrat 75% naknada koje prikupljaju uredi za intelektualno vlasništvo za registraciju žigova i dizajna (na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini)
  • Povrat 50% naknada koje prikuplja intelektualno vlasništvo Svjetske zdravstvene organizacije za međunarodnu zaštitu žigova i dizajna;
  • Povrat 50% pristojbi koje naplaćuju nacionalni uredi za registraciju patenata u 2022.

Program Idea Powered for Business s ukupnom alokacijom od 47 milijuna eura dostupan je do 16. prosinca 2022. godine.

Više informacija na: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund