Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti udruge registrirane sukladno Zakonu u udrugama koje su svojim statutom opredjeljenje za obavljanje djelatnosti i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Na poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 400,00 kn do najviše 30.000,00 kn.

Više o samom natječaju možete pronaći na: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fbranitelji.gov.hr%2FUserDocsImages%2F%2Fdokumenti%2F%2FJavni%2520poziv%2520-%2520obljetnice.pdf&clen=317879&chunk=true

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o. putem maila: info@lra-belisce.hr