Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2021. godini

Autor: LRA Belišće

Prijave na Poziv mogu dostaviti: udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kn do najviše 250.000,00 kuna. 

Prihvatljive aktivnosti za prijavu na Poziv, koje se mogu provoditi sukladno epidemiološkim mjerama:  

 • izravna komunikacija i pružanje podrške i/ili savjetovanja putem telefona i video poziva i sl. (posebice redovita komunikacija s ranjivim i rizičnim skupinama: samci, stariji od 65 godina, osobe koje žive u manjim ili udaljenim sredinama), grupe podrške
 • nabava, pakiranje i podjela paketa s hranom i drugim potrepštinama hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te stradalnicima iz Domovinskog rata u potrebi, a koji su posebno ugroženi zbog bolesti, starije životne dobi, teške socijalno-materijalne situacije, života u samačkim kućanstvima i dr.
 • prijevoz hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u potrebi s potresom pogođenog područja u slučaju potrebe odlaska liječniku, preseljenja uslijed potresa i radi drugih potreba, u samačkim kućanstvima, iznimno i u ostalim kućanstvima
 • radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša), zapošljavanje, socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata
 • rekreativno-stvaralačke aktivnosti (kreativne radionice i sl.)
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje i sl.)
 • sportsko-rekreativne aktivnosti  medicinska rehabilitacija  stručna i edukativna predavanja i skupovi vezano za područja koja su prihvatljiva za financiranje Pozivom
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije i sl.), međunarodna suradnja
 • pomoć u saniranju štete od potresa na stambenim objektima (do stavljanja u funkciju korištenja za stanovanje putem sustava obnove) u vlasništvu hrvatskih branitelja i/ili članova obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja s prijavljenim prebivalištem na adresi na kojoj se stambeni objekt nalazi, koji se nalaze u teškoj novčano-materijalnoj situaciji, te pomoć u saniranju štete od potresa ureda udruge
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
 • aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja  multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat i
 • druge prihvatljive aktivnosti koje su u skladu s Pozivom izuzev izdavačke djelatnosti poput sufinanciranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (knjige, monografije i sl.), audiovizualnih uradaka (snimanje dokumentarnih filmova i serijala) te izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja iz Domovinskog rata za koje Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje posebne javne pozive.

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti o dodatni kriteriji za aktivnosti koje se odnose na područje pogođeno potresom u prosincu 2020. i 2021. godine u putnim nalozima i izvješću s puta je obvezno napisati ime i prezime osobe/osoba koje su posjećene/preseljene/prevažane i razlog njihovog obilaska/preseljenja/prevoženja  za aktivnosti koje se provode na području stradalom u potresu, ukoliko se iste kontinuirano provode putni troškovi mogu biti priznati
 • hrana i druge potrepštine za osobe koje se nalaze u teškoj novčano-materijalnoj i/ili zdravstvenoj situaciji uz prilaganje računa i Obrasca 3 – popis donirane pomoći
 • nužni građevinski materijal za sanaciju manjih oštećenja uslijed potresa na stambenim objektima hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji se nalaze u teškoj novčano-materijalnoj situaciji uz prilaganje računa i dokaza iz Obrasca 3 – popis donirane pomoći
 • ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge – stručnjaka u dijelu provođenja aktivnosti, o čemu udruga prilaže dokaz o osposobljenosti istoga (diploma, uvjerenje o osposobljenosti i sl.)
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20% odobrenog iznosa
 • zaštitna oprema (maske i dezinfekcijska sredstva)
 • troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i sl.) nužnog za provođenje aktivnosti
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i sl.)
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% odobrenog iznosa
 • troškovi saniranja štete ureda udruge (do dovođenja u fazu korištenja) od posljedica potresa do najviše 30% odobrenog iznosa
 • neizravni troškovi (režijski troškovi / troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20% odobrenog iznosa
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja)
 • promotivni materijal neophodan za provedbu aktivnosti uključujući tisak na sportsku opremu (uz idejno rješenje koje sadržava službeno registrirane oznake, a koje se dostavlja uz prijavu)
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama