Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo  je Javni poziv za sufinanciranje  audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini.

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti pravne osobe i obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih
djela i upisani u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici EU te nezavisni
producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali
rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela.
Neće biti razmatrane prijave redatelja/ica i producenata/ica koji nisu ispunili obveze s osnova javnih
davanja, kao niti prijave poduzetnika u blokadi, stečaju ili likvidaciji.
Neće biti razmatrane prijave samostalnih umjetnika i samostalnih filmskih djelatnika.

U Državnom proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 5 projektnih
prijedloga. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 150.000,00 kuna za
3
jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu, a jedan podnositelj
može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Javni poziv otvoren je od 19. siječnja do 18. veljače 2022. godine.

Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje projektnih prijedloga i ostali pripadajući obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/.