Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja – Ministarstvo hrvatskih branitelja

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo  je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja  u 2022. godini.

1) Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (dalje: podnositelji).
2) Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati osobe iz podtočke 1. ove točke koje su:
a) nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje, ili
b) obrazovanje upisale nakon 14. svibnja 2021. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana.
3) Iznimno, osobe iz podtočke 1. ove točke koje su obrazovanje upisale nakon 14. svibnja 2021. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje.

1) Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:
a) stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
b) prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
c) osposobljavanje,
d) usavršavanje te
e) stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe navedene u točki III. podtočki 1. ovog javnog poziva do iznosa od 12.000,00 kuna 
2) Ukoliko su troškovi obrazovanja veći od 12.000,00 kuna, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio obrasca zahtjeva.

1) Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 19. siječnja do 17. veljače 2022. godine, a svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2022. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama