Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Autor: LRA Belišće

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog poziva.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udrugaod interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog poziva.

Za financiranje prioritetnih područja koja su predmet ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva kroz sljedeće programe:

Rbr.NamjenaRaspoloživi iznos sredstava u knMogući iznos potpore u kn
1.Za programe i projekte civilnih udruga iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanja kvalitete života starih osoba70.000,00do 5.000,00
2.Za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine40.000,00do 10.000,00
3.Za programe i projekte civilnih udruga u organizaciji stambenih zajednica za mlade50.000,00do 30.000,00
4.Za projekte socijalnih samoposluga civilnih udruga100.000,00do 30.000,00
5.Za programe i projekte civilnih udruga iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama30.000,00do 30.000,00
6.Za programe i projekte civilnih udruga- psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti50.000,00do 50.000,00
7.Za programe i projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi200.000,00do 20.000,00
8.Za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata400.000,00do 50.000,00
9.Za programe i projekte civilnih udruga iz područja zaštite zdravlja i okoliša150.000,00do 20.000,00
10.Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda180.000,00do 5.000,00
UKUPNO1.270.000,00Prijave se mogu podnijeti do 01. ožujka 2022. godine.

Više o Javnom pozivu na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr