Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Autor: LRA Belišće

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje programa/projekata koje prijavitelji predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2022. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

 • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
 • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
 • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
 • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i kazališnu djelatnost,
 • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
 • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju.

Pravo predlaganja programa/projekta odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje provode programe, projekte i aktivnosti u području kulture.

Pravo prijave ima pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je registrirana kao pravna osoba u odgovarajućem službenom registru odnosno kao ustrojstveni oblik pravne osobe (ogranak, podružnica i slični ustrojstveni oblik udruge ili druge organizacije) sa svojstvom pravne osobe,
 • da joj je registrirano područje djelovanja Županija,
 • da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
 • da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
 • da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa/projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Pravo prijave ima fizička osoba koja ima prebivalište odnosno stalno boravište na području Županije.

U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 800.000,00 kuna.

Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 28. siječnja do 28. veljače 2022. godine.

Obrasce je moguće preuzeti na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr.