Javni poziv za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini dobrovoljnim vatrogasnim društvima za organizaciju i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu  potpora iz  Proračuna Osječko-baranjske županije  u  2022.  godini dobrovoljnim  vatrogasnim  društvima za organizaciju  i sudjelovanje  na   nacionalnim  i međunarodnim  vatrogasnim  natjecanjima i drugim  vatrogasnim  manifestacijama.

Prijavu  za  sufinanciranje  dobrovoljnim  vatrogasnim  društvima  za  organizaciju  i  sudjelovanje  na nacionalnim  i  međunarodnim  vatrogasnim  natjecanjima  i  drugim  vatrogasnim  manifestacijama  mogu podnijeti  dobrovoljna  vatrogasna  društva  s  područja  Osječko-baranjske  županije  koja  su  dostavila potrebna  izviješća  o  pravdanju  ranije  odobrenih  sredstava  bez  obzira  na  njihovu  namjenu  te  nemaju dugovanja prema Proračunu Osječko-baranjske županije.

Za  dodjelu  potpora  za  organizaciju  i  sudjelovanje  na  nacionalnim  i  međunarodnim  vatrogasnim natjecanjima  i  drugim  vatrogasnim  manifestacijama  dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  koja  su  predmet ovoga  Javnoga  poziva  raspoloživa  su  sredstva  u  iznosu  od  40.000,00  kuna,  a  najveći  mogući  iznos potpore  je do  3.000,00 kuna.  

Prihvatljivim  troškovima smatraju se troškovi:

  • najma i zakupa prostora,
  • kotizacije,
  • izrade promidžbenih materijala, 
  • kupovina svečanih vatrogasnih odjela kod proslave obljetnica i
  • drugi troškovi  koji  su  u  neposrednoj  vezi  s  organizacijom  i  sudjelovanjem  na  nacionalnim  i međunarodnim  vatrogasnim  natjecanjima i  drugim  vatrogasnim 

Više informacija možete pronaći na stranici www.obz.hr