Otvorena je EU nagrada za žene inovatorice za 2022.

Autor: LRA Belišće

Europska komisija svake godine dodjeljuje EU nagradu za žene inovatorice kako bi nagradila žene koje su na tržište iznijele izvanredne inovacije.

Nagrada odaje priznanje poduzetnicama koje vode inovativna poduzeća, a cilj joj je pružiti inspiraciju sljedećoj generaciji inovatorica, te podići svijest o poduzetništvu kao opciji za žene istraživačice.

Postoje dvije kategorije nagrade: 

  • Inovatorice – dodjeljuju se tri nagrade u iznosu od po 100.000 EUR za tri najbolje rangirane prijave.
  • Inovatorice u usponu – dodjeljuju se tri nagrade u iznosu od po 50.000 EUR za tri najbolje rangirane prijave za obećavajuće Inovatorice mlađe od 35 godina.

Kandidatkinje moraju biti žene koje su osnovale ili suosnivale svoje poduzeće koje mora biti registrirana najmanje dvije godine prije roka za prijavu. Natjecateljica može biti bilo koje nacionalnosti, ali mora imati prebivalište u državi članici EU-a ili zemlji povezanoj s Horizon Europe.

Zajedničku prijavu mogu podnijeti dvije ili više suosnivačica jednog društva. U tom slučaju sudionice moraju imenovati ‘vodeću sudionicu’ koja će ih predstavljati pred Komisijom. Sudionice će biti zajednički odgovorne i sve moraju ispuniti sve kriterije prihvatljivosti.

Dobitnice nagrade Inovatorice u usponu moraju imati 35 godina ili manje. Kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete za prijavu za obje kategorije mogu se prijaviti samo u jednu.

Prijave za 2022. trebaju se podnijeti do 18. kolovoza 2022. godine.

Više o nagradi i uvjetima možete na službenim stranicama