Prijave za Potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva od 01. travnja 2022.

Autor: LRA Belišće

Prijave za Potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva od 01. travnja 2022.

Zahtjevi za potporu podnose u razdoblju od 1. travnja do 15. svibnja 2022. godine.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini, s poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura iz Programa (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje).

Potpora se dodjeljuje za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja. Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva«.

Dokumentacija uz Zahtjev:

  • dokaz o kupnji mineralnog gnojiva izdan u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do dana podnošenja Zahtjeva
  • Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

Detaljnije se možete informirati na linku:  https://www.apprrr.hr/program-potpore-male-vrijednosti-poljoprivrednicima-za-nabavu-mineralnog-gnojiva/