Informativnu radionicu HAMAG-BICRO-a u Antunovcu

Autor: LRA Belišće

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji sa Agencijom za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Antunovac i TERA Tehnopolis d.o.o. Osijek, organizira informativnu radionicu „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ i „Komercijalizacija inovacija“,  te Vas ovim putem poziva na istu. U okviru radionice poduzetnicima će biti predstavljene informacije vezane za novootvorene pozive koji se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021 – 2026. Radionica će se održati u četvrtak28. travnja 2022. u Antunovcu (Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23).

09:00 – 09:15    Dolazak sudionika 

09:15 – 09:30    Uvodno predstavljanje

  •        HAMAG-BICRO
  •        RODA – Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac
  •        TERA Tehnopolis Osijek

09:30 – 10:30    Pozivi iz programa Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. – HAMAG-BICRO

  • Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021. – 2026.
  • „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“
  • „Komercijalizacija inovacija“
  • Najavljeni pozivi iz programa Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.

10:30 – 10:40    Pauza za kavu                       

10:40 – 11:30    Tehnološka razina razvijenosti projekta (TRL)  – TERA Tehnopolis

  • Tehnološka razina razvijenosti projekta (TRL) – uvodno predavanje
  • prihvatljivi projekti sukladno objavljenim pozivima 

11:30 – 12:00    Rasprava uz ručak

Rok za prijavu sudjelovanja na događanju je 27.04.2022. do 12:00h, a prijaviti se možete ispunjavanjem obrasca na ovoj poveznici.