Objavljen Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo poljoprivrede je 21.04.2022. godine objavilo Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu.

Prihvatljivi korisnici Programa su poljoprivrednici-proizvođači šećerne repe koji su:

  • upisani u Upisnik poljoprivrednika
  • podnijeli zahtjev za potporu iz ovog Programa
  • podnijeli zahtjev i ostvaruju pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu

Korisnici potpore dužni su:

  • u 2022. godini plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe
  • isporučiti šećernu repu u preradbeni lanac s namjenom proizvodnje šećera

Iznos potpore:

Razvrstavanje polj. gospodarstava s obzirom na površinu pod šećernom repom

Iznos potpore za površinu pod šećernom repom u pripadajućem razredu, kn/ha

1.) Do 40 ha

4.000

2.) Od 40,01 do 200ha*

2.500

3.) Više od 200ha**

1.000

*obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim površinama  u razredima 1. i 2.

**obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim površinama  u razredima 1. – 3.

 

Provedba programa:

Provedba ovog programa propisat će se Pravilnikom a provoditi će ga Agencija za plaćanja.