BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Bespovratne potpore za digitalizaciju “ koji će se financirati iz Programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021.-2026.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Imaju najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

INTENZITET I VISINA POTPORE:

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)
 • najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)ž

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište, odnosno o skupini u koju je dotična JP(R)S razvrstana sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17):

 • Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S  razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
 • Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
 • Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
 • Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera

(dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)

 • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
 • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
 • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao

npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.

 • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih

penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka

 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih

aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta

 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura).

ROKOVI I NAČIN PRIJAVE:
Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih

prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 12. kolovoza 2022. godine u  11:00 sati

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 01. srpnja 2022. godine u 11:00 sati.

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva i na linku: https://mingor.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-bespovratne-potpore-za-digitalizaciju/8848